DAF Ünitesi

DAF Ünitesi

Çözünmüş Hava Yüzdürme..

Fiyat Sorunuz
Gösterilen: 1 ile 5 arası, toplam: 5 (1 Sayfa)Atık Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel atık su, endüstriyel veya ticari faaliyetler esnasında ortaya çıkan suyu ifade eder. Fabrika veya ticari işletmelerde, işletmenin konusundan doğan atık sular şehir kanalizasyon şebekesine aktarılır. Ancak çevresel kirlilik ve doğal yaşamın korunması amacıyla atık suları belirli arıtma işlemlerinden geçirerek deşarj etmek gerekmektedir. Atık sular ülkemizde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile yasal düzenleme içerisine alınmıştır. Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı ’nın görev ve yetkileri kapsamındadır. Gerekli izinler ve kontroller bu Bakanlık tarafından sağlanmaktadır.

Endüstriyel atık sularda farklı konsantrasyon içeren maddeler bulunabilir. Bu da arıtma işleminin yönteminin farklılaşmasına neden olur. Arıtma işleminin belirlenmesinde en önemli faktör, üretim endüstrisinin türüdür. Örnek vermek gerekirse yiyecek endüstrisine ait atıklarda organik maddeler fazlayken, tekstil endüstrisinde daha çok yüksek pH değerine sahip kimyasal maddeler ve boyalar yer alır. Yiyecek endüstrine ait atıkların bazı türleri tarımsal sulamada direkt kullanılabilir yapıda olabilir. Bu atıklar herhangi bir arıtıma gerek duyulmadan bu türde kullanım için tahliye edilebilir.

Endüstride yüksek kirliliğe sahip atıklar metal ve kimyasal üretime ait proseslerde meydana gelir. Bu atıkların arıtma olmadan salınması bitki ve su canlıları açısından büyük risk doğurur. Şebeke suyuna karışması halinde zehirlenme, tat kaybı gibi olumsuz durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden arıtma işleminden geçerek deşarj edilmeli ve deşarj edilen atık suların sürekli kontrolü sağlanmalıdır. Deşarj işlemi arıtma ya da arıtma dışı suların tahliyesini ifade etmektedir.


Endüstriyel atık suların oluşumunu 3 başlıkta toplayabiliriz.

Atık su arıtma sistemleri, endüstriyel üretimlerde fizibilitesi ve planlaması dikkatle yapılması gereken sistemlerdir. Gerekli analizler yapılarak kirliliğin niteliği ve yoğunluğu ölçülmeli, arıtma sisteminin yapısı bu çerçevede oluşturulmalıdır.

Endüstriyel atık suların en bilinen arıtımı kimyasal çökeltme yoluyla yapılmaktadır. Çökeltme havuzlarında atık sulara eklenen çeşitli kimyasal maddelerle çökelti oluşturularak atık maddeler ayrıştırılmaktadır. Biyolojik arıtma yönteminde bakterilerin atık maddelere eklenerek biyolojik olarak etkisiz hale getirilmesi amaçlanır. Biyolojik olarak atıkların parçalanması esasına dayanmaktadır. Fiziksel arıtma yöntemi de fiziki olarak filtre ve benzeri araçlar kullanarak kaba atıkların arıtılması amacını güder. Bu yöntemde herhangi bir kimyasal ya da benzeri ek madde kullanılmaz.


Atık su arıtma sistemleri fiyatları

İşletmenin hangi endüstri kolunda olduğuna ve atık suyun kirlilik türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Öncelikli olarak gerekli parametrelerin ve arıtma sisteminin belirlenmesi için numune alımı gerçekleşir. Numuneler uygun şartlar altında laboratuvarda incelenerek kirliliğin boyutu tam olarak belirlenir. Laboratuvarda alınan sonuçlar prosesin belirlenmesinde aktif rol oynar. Prosesin kurulumunda oluşacak verimlilik rapor olarak sunulur.

Olumlu raporlanmış prosesin kurulumu için öncelikle projelendirme gerçekleştirilir. Projelendirme için prosesin fizibilitesi ve ön çalışması titizlikle yapılmalıdır. Sistemin verimliliği bu fizibiliteye bağlıdır. Bu işlemlerin akabinde gerekli yasal başvurular yapılarak atık su arıtma sistemleri 'nin yapımına başlanılabilir.

Atık su arıtma sistemleri taşınabilir sistemler olabileceği gibi tesis olarak da dizayn edilebilir. Bu işletmenin büyüklüğüne ve endüstri koluna bağlı olarak değişiklik gösterir. Arıtma süreci dinamik bir süreç olduğu için devamlı olarak bilgili personeller tarafından kontrolü yapılmalı ve deşarj edilen suyun analizleri kontrol edilmelidir. Üretim aşamalarında yapılan herhangi bir değişiklik proseste de değişiklik yapacağından deşarj çıktısında da farklılık oluşacaktır. Bu şekilde gelişen süreçlerde bilgi birikimi ve anında müdahale önem taşımaktadır. Atık su arıtma sistemleri fiyatları bu sürece dahil edilecek danışmanlık ya da farklı ar-ge süreçleri açısından değişkendir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne bağlı olarak üretim yapan işletmelerin kirliliğe neden olabilecek atıkları için arıtma işlemi yapmaları zorunludur. Bu hem çevresel kirlilik açısından hem de su kalitesinin korunması açısından önem taşımaktadır. Atık üretiminde bulunan her işletme bunun bildirimini kati surette resmi makamlara yapma yükümlülüğü taşır. Sistem ya da tesisin kurulumu bu bildirimlerin ve yasal izinlerin ardından gerçekleşecektir. Bu da hem çevre duyarlılığı hem de yasal zorunluluklara uyma konusunda işletmeler açısından önemlidir.

Atık su arıtma sistemleri fiyatları belirtilen işlemlerin karmaşıklığı nedeniyle değişkenlik göstermekte ve seçilen firmanın kalitesi ile deneyimine bağlı olarak değişmektedir. Yapılacak atık su arıtma sisteminin deşarj kriterlerinin sağlanması için yukarıda saydığımız işlemlerin titizlikle yapılması ve uzmanlar tarafından kurulumunun ve işletiminin yapılması gerekmektedir.


Foseptik Tank

Tekil veya çoklu alanlarda su kullanımından oluşan atık suların şehir şebekesi, kanalizasyon veya temiz su kaynaklarına karışmasını önleyen foseptik tank sistemi, vidanjör kullanılarak atık suların taşınmasını sağlamaktadır. Kanalizasyon sisteminin olmadığı veya sistemin inşasının mümkün olmadığı alanlarda atık suların muhafaza edilmesi için foseptik tank kullanılmaktadır. Septik tank olarak da bilinen foseptik depoları atık suların işlenmesini sağlar, yer altında konuşlandırılmasına olanak tanır ve sızıntı yapmaz. Atık depolama sistemi olduğu için septik depolar uzun ömürlü, yer altı basıncına dayanıklı ve çürüme gibi etkilere karşı korumalı olarak üretilmektedir. Tank haznesine gelen atıkların katı ve sıvı özellikli olan atıkların ayrıştırılmasını sağlar, katı maddelerin çözülmesine uygun bir sistem halinde tasarlanmıştır. 


Zetaş Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Modüler Su Depoları ve Su Arıtma Sistemleri © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.