KurumsalHAKKIMIZDA

Zetaş atık su arıtma teknolojisi sistemleri 1996 yılında Zeynel Abidin Toptaş tarafından Ostim Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur. Firmamız üretimini, Ankara Ostim'de 1270 m2 kapalı ve 1240 m2 açık alana sahip 10 ton taşıma kapasiteli vinç ile teçhiz edilmiş imalathanesinde gerçekleştirmektedir.
Hızlı sanayileşme ve çarpık kentleşme sonucu artan çevre kirliliği, gün geçtikçe yer altı ve yerüstü su kaynaklarımızı içilemez, hatta kullanılamaz duruma getirmektedir. Firmamız, sağlığımızı ciddi şekilde etkileyen bu kirliliğe çözüm oluşturmak amacıyla sektörde ihtiyaç duyulan teknik donanımı yeterli yerli firma azlığını esas alarak kurulmuştur.
İşletmemiz, çalışanlarını her türlü kullanılmış suyun arıtılması ve temiz suyun depolanması iş kollarında sürdürmektedir. Bununla birlikte firmamız, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na dayanılarak çıkarılan, 4 Eylül 1988 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Su Kirliliği Kontrol Yönetmenliği" aracılığı ile paket ve betonarme arıtma tesisleri kurmakta ve bu tesislerin servis ve bakım işlerini üstlenmektedir.

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli gelişim göstererek müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunulmasını hedefleyen firmamızın başlıca ürün grupları aşağıda yer almaktadır.
- Biopress Arıtma ( Aktif çamur prosesini kullanarak organik maddelerin oksidasyonla karbondiokside dönüşmesi)
- Biozet Evsel Atık Su Arıtma Tesisi ( Evsel nitelikli suların biyolojik olarak arıtımının sağlanmasıdır. Alt yapısı bulunbmayan atık su kirliliği problemi yaşayan tüm işletmelerde kullanılmak amacıyla kullanılır. )
- Endüstriyel Atık Su Arıtma ( Farklı kirleticiler için farklı çözümler )
- Aeratör ( Yüksek verimli oksijen transferi sağlayacak şekilde tasarlanmış, motor ve tahrik ünitesi, gövde, şaft ve fandan oluşan mekanik yapı )
- Dikey Milli Havalandırıcı
- Mekanik Ekipman İmalatı ( Atık su tesisleri için mekanik ekipman imalatı)
- Kimyasal Toksiteve Ağır Metal Arıtılması
- Filtrasyon Tesisleri
- Modüler Prizmatik ve Sıvı Silindirik Su Depoları
- Paslanmaz Su Depoları


  

Zetaş Kalite Politikası

Ürettiğimiz ürün gruplarının çevre ve insan sağlığına olan etkilerinin çok yüksek olmasından ötürü firmamız kaliteye büyük önem vermektedir. Firmamızın ana kuruluş ilkesini, kalite ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda firmamız müşterilerinin istek ( talep ) ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun olarak en kısa zamanda karşılamayı politika edinmiştir.
Sektörün öncü firmalarından olan kuruluşumuz kalitenin ve verimliliğin artırılması ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara her türlü desteği sağlamaktadır.Kalite Politikamızın Ana Başlıkları;
- Müşteri istek ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmak,
- Üretim sırasında meydana gelebilecek hata ve kayıpları en aza indirerek verimliliği maksimum düzeye çıkarmak,
- Üretim teknolojimizi ve proseslerimizi sürekli geliştirerek, sektörümüzde lider bir firma olmak,
- Kalite üretimin hepimizin sorumluluğunda olduğu bilinciyle, bunu alışkanlık haline getirerek devam ettirmek,
İnsan sağlığına ve çevre sağlığına önem vermek,
Verimli, ekonomik, uzun ömürlü su arıtma sistemleri kurmak,

Şirketimizin kalite politikasını uygulamak için oluşturduğumuz kalite hedeflerinin ana safhaları şu şekilde sıralanmaktadır;
- Kusursuz hizmetler sunmak
- Maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak,
- İstatistik çalışmalar ile dünkü hataları bugün değerlendirerek yarınlar için gereken önlemleri almak,
- Sürekli ve her yıl artan bir ivme ile tüm personeli eğiterek geliştirmek,
- Sürekli servis ile hizmetlerimizi korumak ve müşterimizi geliştirmek.  

Zetaş Çevre Politikası

- Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin çevre ile ilgili alanda olması firmamızın çevreye olan hassasiyetini bir kat daha arttırmıştır. Bu bilinçle hareket eden firmamız tüm iş ve işlemlerinde çevreyi gözeten uygulamalar gerçekleştirmektedir.

Firmamız gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın en temel sorumluluk olduğu bilincindedir. Bu nedenle her geliştirdiği ürün ve sunduğu hizmet ile çevreyi korumayı kendine görev  ( ilke ) edinmiştir. Bu düşünce ile firmamız belirlediği hedef ve amaçlara doğru ilerlerken;
- Çevre kirliliğine sebep olan veya etki eden etkenleri kontrol altında tutarak yok etmek veya en aza indirmek,
- Kaynak israfını engellemek,
- Kuruluşumuz personelini ve ilgili kuruluşları çevre konusunda bilinçlendirmek,
- Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
- Sürekli gelişmeyi sağlamak,
- Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincine sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemlerini benimsemek ve gereklerini yerine getirecek çalışmalar yapmaktadır.

Ürettiğimiz ve satışını gerçekleştirdiğimiz " ZETAŞ " markalı ürünlerin tamamı, kalitesi ve teknik yeterliliği ile gerek satış gerekse de satış sonrasında firmamız tarafından garanti güvencesi altındadır. Firmamız, teknolojinin de bize sundukları imkanlar doğrultusunda insana ve çevreye duyarlı yatırımlarını sürekli olarak arttırmaya ve su arıtma sektörünün gelişiminde öncü rol oynamaya devam etmektedir.

Firmamız, ihracat odaklı büyüme stratejisine geçiş çerçevesinde yurt dışı satış pazarlama operasyonlarına son derece önem vermektedir. İhracatını ve yurt dışı bilinirliğini arttırmayı öncelikli stratejisi olarak belirleyen firmamız Türkmenistan, Özebekistan, Gürcistan, Irak, Kolombiya gibi farklı coğrafyada birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ihracatlarımız içerisinde Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA ) öncülüğünde yaptığımız ihracatlar da önemli yer tutmaktadır.

İşletmemizin satış yaptığı müşterileri arasında yerel yönetimler, kooperatifler, su ve saf ihtiyacı yüksek olan firmalar ( meyve suyu, süt ve cam fabrikaları vb ) ve su depolama zorunluluğu olan ( suya erişimi sınırlı olan ) kullanıcılar bulunmaktadır. 


Misyonumuz:

Su yıkanmaz arıtılır, boşa harcamayın.

Vizyonumuz:

Daha temiz çevreye ve suya doğru... Çevre kirliliğini en aza indirerek tüm canlılara daha yaşanabilir ve sağlıklı su sunarak gurur duyulan önder bir şirket olmak


Zetaş Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Modüler Su Depoları ve Su Arıtma Sistemleri © 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.